Školy v prírode  pre  1. stupeň 

Akciová cena : 
 Ubytovanie od pondelka do piatka
 5x denne strava + pitný režim 
  Na 15 detí jeden dospelý ZDARMA
                                                      62€