Ponuka vzdelávacích kurzov

Prebiehajúce kurzy

POTENCIÁLNY BENEFIT V ŠKOLE – PROFESIA SOCIÁLNY PEDAGÓG!
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Sociálni pedagógovia sa čoraz častejšie stávajú súčasťou podporných tímov. Kurz je určený predovšetkým sociálnym pedagógom a ich zamestnávateľom. Sociálnym pedagógom pomôže najmä vo vytyčovaní si prioritných kompetencií na pracovisku, zorientovaní sa v procesných štandardoch, v stanovovaní si krátkodobých a dlhodobých cieľov (ročný plán, stratégia prevencie, efektívne koordinovanie tímu), ktoré účastníci budú môcť nadobudnúť prostredníctvom kazuistík a ukážok z videozáznamov „živých kníh“ (skúsených kolegov), nácvikom praktických aktivít (napr. vzdelávacej aktivity pre učiteľov) a získaní prehľadu o ďalších dostupných zdrojoch (projektoch, manuáloch, technikách) a možnostiach sieťovania ďalších špecialistov.

KRÍZOVÁ INTERVENCIA V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Na webinári sa naučíme rozpoznávať a identifikovať záťažové situácie, dotkneme sa základných bodov ako v krízovej situácii so žiakmi postupovať, čo robiť a čo nerobiť, aby sme neuškodili. Dozvieme sa základné zručnosti psychosociálnej podpory v školskom prostredí, naučíme sa jednoduché techniky, ako upokojiť seba aj okolie, aby sme zdravo podporili proces dobrého zvládania krízovej situácie. Seminár bude vedený prakticky aj teoreticky.

DYSLEXIA - ŽIVOT V NEDYSLEKTICKOM SVETE
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Povieme si ako sa prejavujú poruchy učenia pri dyslexii, dysgrafii, dysortografii, poruche pozornosti, dyspraxii, dysmúzii a dyspinxii, ADHD - najprv teoreticky a potom príkladmi, z učiteľskej praxe lektorky. Budeme sa venovať témam komunikácie so žiakom s dys, jeho rodičmi, vhodným reakciám učiteľa na vypäté situácie, stratégiám učenia žiakov s dys, well - beingu dyskára, čo všetko môže byť problémom v rámci prostredia triedy, ako spolupracovať v rámci školského podporného tímu, triedneho učiteľa, učiteľského zboru a rodičov.

PRÁCA ŠKOLSKÉHO PODPORNÉHO TÍMU V MŠ A ZŠ
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Na webinári si predstavíme začiatky nášho inkluzívneho tímu, povieme si o prínosoch inkluzívneho vzdelávania v našej škole ako príklad dobrej praxe. Pred piatimi rokmi sme vstupovali na pole neorané, nikto nevedel čo má robiť, ako to má robiť a kde hľadať pomoc a inšpiráciu. Na webinári zazdielame svoje skúsenosti, povieme si o náplni práce jednotlivých členov tímu – školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a pedagogického asistenta. O špecifikách týchto pozícií, ale aj o tom, na čo si dávať pozor a čomu sa vyvarovať. Dotkneme sa koncepcie výučby ako spôsobu uplatňovania princípov inkluzívnej výchovy a vzdelávania v reálnom prostredí školy.

PORUCHY ČÍTANIA A INKLUZÍVNA PODPORA: ŤAŽKOSTI S ČÍTANÍM III.
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Poruchy a ťažkosti v čítaní v prvom a druhom vzdelávacom cykle. Rozvoj čítania v druhom vzdelávacom cykle – prechod na druhý stupeň ZŠ. Rozvoj čítania s porozumením. Spolučítanka. Rozvoj čítania s porozumením cez metakognitívne stratégie.

ROZBÚRENÁ MYSEĽ PUBERŤÁKA
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Obdobie puberty a dospievania si často spájame s mnohými presvedčeniami: Deti sa vplyvom hormónov „zbláznia“, sú nezodpovedné, lenivé, nesústredené. Majú sklony k závislostiam, riskantnému správaniu, častejšie porušujú pravidlá. Kvôli sociálnym sieťam sú ovplyvniteľné a ľahko sa nechajú zneužiť. Na webinári si povieme o najčastejších ťažkostiach tohto veku: úzkostné apanické prejavy, poruchy príjmu potravy, sebapoškodzovanie, depresie, genderovu dysfóriu, hľadanie sexuálnej identity, závislosti...

ŽIAK NA SPEKTRE AUTIZMU V ŠKOLE
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Povieme si o špecifikách a odlišnostiach žiaka s PAS, naučíme sa ako si vytvoriť základnú osnovu prípravy na jednotlivé vyučovacie hodiny. Podelíme sa o tipy a rady počas vyučovania, ktoré pomôžu zjednodušiť výklad učiva tak, aby mu žiak s PAS porozumel. Ukážeme si ako upraviť texty v učebniciach a ako si prispôsobiť edukačné pomôcky, ktoré môžu poslúžiť ako metodický materiál pri vyučovaní. Začíname ukážkami z vyučovacích predmetov: Slovenský jazyk a literatúra, Matematika a Biológia pre druhý stupeň.

ZMENÍ UMELÁ INTELIGENCIA SLOVENSKÉ ŠKOLSTVO?
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Umelá inteligencia (AI) zohráva kľúčovú úlohu v transformácii vzdelávania. Vďaka AI môžeme poskytovať personalizované vzdelávanie šité na mieru pre každého žiaka. Tieto inteligentné systémy dokážu analyzovať a porozumieť potrebám a schopnostiam jednotlivcov, čo umožňuje efektívnejšie a zaujímavejšie vyučovanie. Učitelia majú tak nástroj na podporu pokroku žiakov a vytváranie individualizovaných učebných plánov. S výrazným zlepšením výkonu a angažovanosti žiakov má umelá inteligencia potenciál revolučne ovplyvniť budúcnosť vzdelávania.

Zrealizované kurzy

Príbeh jednej triedy
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Učiteľka, asistentka, mama zdravotne znevýhodneného dieťaťa a aj mama spolužiaka. Každá zo svojho pohľadu vám porozprávame, ako vnímame vzdelávanie a vytváranie vzťahov v triede, kde sa zohľadňujú rozdielne úrovne zručností žiakov. Budeme hovoriť o tom, ako to robíme my, aké príbehy sa odohrávajú v "našej" triede. Budeme sa hrať, diskutovať, ukazovať videá aj fotografie. O svoj pohľad sa s nami podelia aj samotné deti.

Mojich 24 hodín - Život človeka s aspergerovým syndrómom, 1. časť
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

1. zo série jedinečných webinárov, ktorý prináša náhľad do života človeka s aspergerovým syndrómom cez jeho skutočný príbeh. V prvej časti cez videoukážku nahliadneme do života mladých ľudí s AS. V druhej časti porozpráva dospelá Janka s AS o tom, ako vyzerá jej vnútorná sebadisciplína, ako je možné veľa vecí trénovať, čo jej pomáha, čo jej škodí a ako sa ona sama vyrovnáva s novými situáciami. Janka Vám priblíži svoje stratégie prežitia náročných situácií, ktoré sú veľmi nápomocné pri práci s deťmi s AS. Webinár je veľmi silným zážitkom a zároveň plný konkrétnych návodov a inšpirácií.

Poruchy čítania a inkluzívna podpora: Ťažkosti s čítaním I.
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

V tomto bloku vás prevediem novými teoretickými základmi porúch a ťažkostí v základnej školskej zručnosti. Znie to hrozne, ale je to zaujímavé: Simple view of reading, Garden Variety of Poor Readers, Pseudodyslexia a Dyslexia. Prediktory porúch učenia v ranom veku a vstup do školy, model ťažkosti v čítaní s porozumením.

Pridaj k slovu jednoduchú kresbu - 1 časť
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Vizuálne stvárnené informácie si dokážeme lepšie pamätať a aj rýchlejšie ich vnímať. V porovnaní s písaným textom ich náš mozog dokáže spracovať až 40 000x rýchlejšie. Po malom tréningu budete schopní vysvetľovať zložité témy pomocou obrázkov. Naučíte sa jednoducho nakresliť slová, myšlienky a súvislosti.

Mojich 24 hodín - Život človeka s aspergerovým syndrómom, 2. časť
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

2. zo série jedinečných webinárov, ktorý prináša náhľad do života človeka s aspergerovým syndrómom cez jeho skutočný príbeh. Druhá časť je autobiografiou 19 ročného Jakuba, ktorý študuje bilingválne na Obchodnej akadémii a získal ocenenie seba-obhajca roka 2021. Má diagnostikovaný Aspergerov syndróm a ADHD a v Univerzitke pomáha ako peer konzultant rodičom a deťom s AS zvládať životné situácie. Jeho vstup bude zaujímavým náhľadom mladého tínedžera na svoje detstvo, tínedžerské obdobie, ktoré momentálne prežíva.

Rozbúrená myseľ puberťáka
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Obdobie puberty a dospievania si často spájame s mnohými presvedčeniami: Deti sa vplyvom hormónov „zbláznia“, sú nezodpovedné, lenivé, nesústredené. Majú sklony k závislostiam, riskantnému správaniu, častejšie porušujú pravidlá. Kvôli sociálnym sieťam sú ovplyvniteľné a ľahko sa nechajú zneužiť. Na webinári si povieme o najčastejších ťažkostiach tohto veku: úzkostné apanické prejavy, poruchy príjmu potravy, sebapoškodzovanie, depresie, genderovu dysfóriu, hľadanie sexuálnej identity, závislosti...

Poruchy čítania a inkluzívna podpora: Ťažkosti s čítaním II.
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Poruchy a ťažkosti v čítaní v prvom a druhom vzdelávacom cykle. Dyslektické čítanky a bežné čítanky, úpravy a adaptácie textov na čítanie keď to moc nejde, tradičné metódy nápravy porúch čítania a pro-inkluzívne podporné prístupy v triede.

Poruchy čítania a inkluzívna podpora: Ťažkosti s čítaním III.
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Poruchy a ťažkosti v čítaní v prvom a druhom vzdelávacom cykle. Rozvoj čítania v druhom vzdelávacom cykle – prechod na druhý stupeň ZŠ. Rozvoj čítania s porozumením. Spolučítanka. Rozvoj čítania s porozumením cez metakognitívne stratégie.

Príbeh jednej triedy
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Učiteľka, asistentka, mama zdravotne znevýhodneného dieťaťa a aj mama spolužiaka. Každá zo svojho pohľadu vám porozprávame, ako vnímame vzdelávanie a vytváranie vzťahov v triede, kde sa zohľadňujú rozdielne úrovne zručností žiakov. Budeme hovoriť o tom, ako to robíme my, aké príbehy sa odohrávajú v "našej" triede. Budeme sa hrať, diskutovať, ukazovať videá aj fotografie. O svoj pohľad sa s nami podelia aj samotné deti.

Rodičovské zručnosti 21. storočia
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Výkon žiaka a jeho školská úspešnosť závisí do veľkej miery od rodičovskej výchovy. To čo sa deje deťom doma v rodinnom prostredí sa prenáša do školy. Od toho, v akom stave prichádza dieťa z domu závisí, ako reaguje na vyučovaní ale aj mimo neho. Ako sa správa k učiteľom, spolužiakom, ako sa zapája resp. nezapája do aktivít školy, aké školské výsledky dosahuje. Webinár nemá za úlohu suplovať rodiča, ale má ambíciu očami učiteľa v rámci jeho kompetencií nazrieť do rodinného prostredia a pochopiť v čom dieťa vyrastá a pohybuje sa.

Vyhorený učiteľ – ako na to!
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Pokud jsme vystaveni stresu dlouhodobě, můžeme vyhořet. Seznámíme se s praktickými technikami, které pomohou při jeho zvládání (mindfulness, meditačné techniky, spánok...) Dozvíte se, co to syndrom vyhoření je, jak se projevuje, jaké jsou rizikové faktory, ale především jaké jsou možnosti prevence. Dále jak pečovat o sebe, vlastní osobní pohodu neboli well-being. Naučíte se, jak si udržet motivaci a spokojenost v osobním i pracovním životě.

Známkovať? Neznámkovať? Ako pracovať so spätnou väzbou, aby motivovala?
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Spolu sa pozrieme na rôzne prístupy k hodnoteniu / známkovaniu, na formy spätnej väzby a ich výhody a nevýhody, aj na princípy vytvárania psychologicky bezpečného prostredia, či už smerom k žiakom a študentom, alebo v rámci pedagogických tímov. Lukáš je psychológ a vysokoškolský pedagóg. Učí študentov Ústavu aplikovanej psychológie FSEV Univerzity Komenského, ale aj na Pedagogickej fakulte a Fakulte manažmentu UK. Pomáha jednotlivý katedrám zavádzať nové prístupy k interaktívnemu vyučovaniu a experimentovaniu s hodnotením a známkovaním. O svoje skúsenosti sa s vami podelí na online stretnutí.

Dyslexia - Život v nedyslektickom svete
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Povieme si ako sa prejavujú poruchy učenia pri dyslexii, dysgrafii, dysortografii, poruche pozornosti, dyspraxii, dysmúzii a dyspinxii, ADHD - najprv teoreticky a potom príkladmi, z učiteľskej praxe lektorky. Budeme sa venovať témam komunikácie so žiakom s dys, jeho rodičmi, vhodným reakciám učiteľa na vypäté situácie, stratégiám učenia žiakov s dys, well - beingu dyskára, čo všetko môže byť problémom v rámci prostredia triedy, ako spolupracovať v rámci školského podporného tímu, triedneho učiteľa, učiteľského zboru a rodičov.

Byť pre žiaka dobrý mentor a kouč
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Jedny z najsilnejších rozvojových nástrojov sú mentoring a koučing. Cieľom workshopu nie je vychovávať profesionálnych mentorov a koučov, ale dať k dispozícii nástroje, ktoré ktokoľvek z nás môže využívať pri rozvíjaní druhých. Prejdeme si hlavné rozdiely v mentoringovom a koučingovom prístupe, vyskúšame si niekoľko techník a tí najzanietenejší odídu s konkrétnymi domácimi úlohami

PORUCHY ČÍTANIA A INKLUZÍVNA PODPORA: ŤAŽKOSTI S ČÍTANÍM I.
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

V tomto bloku vás prevediem novými teoretickými základmi porúch a ťažkostí v základnej školskej zručnosti. Znie to hrozne, ale je to zaujímavé: Simple view of reading, Garden Variety of Poor Readers, Pseudodyslexia a Dyslexia. Prediktory porúch učenia v ranom veku a vstup do školy, model ťažkosti v čítaní s porozumením.

Život človeka s aspergerovým syndrómom, 1 časť
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

1. zo série jedinečných webinárov, ktorý prináša náhľad do života človeka s aspergerovým syndrómom cez jeho skutočný príbeh. Webinár má 2 časti. Prvá časť je venovaná hlbšiemu nahliadnutiu do života 8 mladých ľudí s AS, prevažne tínedžerského veku. Cez videoukážku budeme mať možnosť lepšie spoznať a pochopiť aký rozmanitý môže byť život s AS. Druhá časť je autobiografiou dospelej Janky, ktorej diagnostikovali aspergerov syndróm až v dospelom veku. Porozpráva o tom, ako vyzerá jej vnútorná sebadisciplína, ako je možné veľa vecí trénovať, aká je pritom nutná sebareflexia, vľúdnosť a trpezlivosť okolia.

Pridaj k slovu jednoduchú kresbu - 1 časť
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Vizuálne stvárnené informácie si dokážeme lepšie pamätať a aj rýchlejšie ich vnímať. V porovnaní s písaným textom ich náš mozog dokáže spracovať až 40 000x rýchlejšie. Po malom tréningu budete schopní vysvetľovať zložité témy pomocou obrázkov. Naučíte sa jednoducho nakresliť slová, myšlienky a súvislosti.

Život človeka s aspergerovým syndrómom, 2.časť
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

2. zo série jedinečných webinárov, ktorý prináša náhľad do života človeka s aspergerovým syndrómom cez jeho skutočný príbeh. Prvá časť je odborným úvodom do tematiky žiaka s aspergerovým syndrómom. Dôraz budeme klásť na praktické rady a informácie o špecifikách vnímania a reagovania detí s Aspergerovým syndrómom a ďalšími odlišnosťami vo vnímaní a spracovávaní informácií. Ukážeme si na príkladoch dobrej praxe ako vytvoriť v škole podmienky a úpravy, ktoré môžu pomôcť žiakom s AS počas vyučovania aj mimo neho.

DYSLEXIA - ŽIVOT V NEDYSLEKTICKOM SVETE
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Povieme si ako sa prejavujú poruchy učenia pri dyslexii, dysgrafii, dysortografii, poruche pozornosti, dyspraxii, dysmúzii a dyspinxii, ADHD - najprv teoreticky a potom príkladmi, z učiteľskej praxe lektorky. Budeme sa venovať témam komunikácie so žiakom s dys, jeho rodičmi, vhodným reakciám učiteľa na vypäté situácie, stratégiám učenia žiakov s dys, well - beingu dyskára, čo všetko môže byť problémom v rámci prostredia triedy, ako spolupracovať v rámci školského podporného tímu, triedneho učiteľa, učiteľského zboru a rodičov.

PORUCHY ČÍTANIA A INKLUZÍVNA PODPORA: ŤAŽKOSTI S ČÍTANÍM II.
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Poruchy a ťažkosti v čítaní v prvom a druhom vzdelávacom cykle. Dyslektické čítanky a bežné čítanky, úpravy a adaptácie textov na čítanie keď to moc nejde, tradičné metódy nápravy porúch čítania a pro-inkluzívne podporné prístupy v triede.

PRÍBEH JEDNEJ TRIEDY
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Učiteľka, asistentka, mama zdravotne znevýhodneného dieťaťa a aj mama spolužiaka. Každá zo svojho pohľadu vám porozprávame, ako vnímame vzdelávanie a vytváranie vzťahov v triede, kde sa zohľadňujú rozdielne úrovne zručností žiakov. Budeme hovoriť o tom, ako to robíme my, aké príbehy sa odohrávajú v "našej" triede. Budeme sa hrať, diskutovať, ukazovať videá aj fotografie. O svoj pohľad sa s nami podelia aj samotné deti.

Rozbúrená myseľ puberťáka
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Obdobie puberty a dospievania si často spájame s mnohými presvedčeniami: Deti sa vplyvom hormónov „zbláznia“, sú nezodpovedné, lenivé, nesústredené. Majú sklony k závislostiam, riskantnému správaniu, častejšie porušujú pravidlá. Kvôli sociálnym sieťam sú ovplyvniteľné a ľahko sa nechajú zneužiť. Na webinári si povieme o najčastejších ťažkostiach tohto veku: úzkostné apanické prejavy, poruchy príjmu potravy, sebapoškodzovanie, depresie, genderovu dysfóriu, hľadanie sexuálnej identity, závislosti...

PORUCHY ČÍTANIA A INKLUZÍVNA PODPORA: ŤAŽKOSTI S ČÍTANÍM II.
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Poruchy a ťažkosti v čítaní v prvom a druhom vzdelávacom cykle. Dyslektické čítanky a bežné čítanky, úpravy a adaptácie textov na čítanie keď to moc nejde, tradičné metódy nápravy porúch čítania a pro-inkluzívne podporné prístupy v triede.

ADHD – mozgová porucha alebo zdravá adaptácia na nevhodné prostredie?
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

V tomto webinári sa vám pokúsim priblížiť aké je to žiť s mozgom kategorizovaným ako ADHD. Najčastejšie sa táto porucha diagnostikuje u detí, a takmer exkluzívne k diagnóze dochádza vtedy, keď nastanú problémy s výkonom v škole. Tento fakt je zodpovedný za to, že s touto ”poruchou” nevieme pracovať, nakoľko ADHD nie je choroba, ale zdravý adaptačný mechanizmus citlivého organizmu na tlak a stres. Pokúsim sa priblížiť najnovšie poznatky a porovnať ich s mojou vlastnou každodennou skúsenosťou. Budem rozprávať o príčinách problémov ktoré ADHD prináša, ich dopad na môj život a život niektorých ľudí z môjho okolia.

Syndróm vyhorenia v školskom prostredí
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Práca v školskom prostredí je veľmi náročná po psychickej stránke. Pritom psychické zdravie všetkých kompetentných v škole je kľúčové pri práci so žiakmi a odvíja sa od neho aj úroveň a kvalita vzdelávania. Vyhorenie sa môže týkať ľudí pracujúcich na všetkých úrovniach školy, ktorí v škole denne zažívajú stres, únavu, tlak, riešia záťažové situácie, problémy s deťmi, s rodičmi, s kolegami... Preto záleží na tom ako sa každý z nich vysporiada s týmto zaťažením a či dokáže včas rozpoznať stresové faktory a príznaky vyhorenia a či im dokáže predchádzať.

Práca so žiakmi z marginalizovaných komunít a sociálne znevýhodneného prostredia
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Cieľom webináru je identifikovanie súčasných bariér inkluzívneho vzdelávania pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, vrátane detí z rómskych marginalizovaných komunít a identifikovať zdroje týchto bariér. Zároveň sa budeme snažiť nájsť možné spôsoby na odstránenie ich príčin. Povieme si o edukácii žiakov zo SZP, ich spôsobe života s cieľom ich pochopiť a na základe toho vytvoriť podmienky pre úspešný výchovno - vzdelávací proces. Budeme diskutovať o riešeniach zefektívnenia našej práce.

PRÍBEH JEDNEJ TRIEDY
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Učiteľka, asistentka, mama zdravotne znevýhodneného dieťaťa a aj mama spolužiaka. Každá zo svojho pohľadu vám porozprávame, ako vnímame vzdelávanie a vytváranie vzťahov v triede, kde sa zohľadňujú rozdielne úrovne zručností žiakov. Budeme hovoriť o tom, ako to robíme my, aké príbehy sa odohrávajú v "našej" triede. Budeme sa hrať, diskutovať, ukazovať videá aj fotografie. O svoj pohľad sa s nami podelia aj samotné deti.

Dyslexia - Život v nedyslektickom svete
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Povieme si ako sa prejavujú poruchy učenia pri dyslexii, dysgrafii, dysortografii, poruche pozornosti, dyspraxii, dysmúzii a dyspinxii, ADHD - najprv teoreticky a potom príkladmi, z učiteľskej praxe lektorky. Budeme sa venovať témam komunikácie so žiakom s dys, jeho rodičmi, vhodným reakciám učiteľa na vypäté situácie, stratégiám učenia žiakov s dys, well - beingu dyskára, čo všetko môže byť problémom v rámci prostredia triedy, ako spolupracovať v rámci školského podporného tímu, triedneho učiteľa, učiteľského zboru a rodičov.

Dieťa so zdravotným znevýhodnením v materskej škole z pohľadu legislatívy a praxe
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Témou webinára je začleňovanie detí so zdravotným znevýhodnením (ZZ) do predprimárneho vzdelávania na základe legislatívy a skúseností rodičov. Výber materskej školy pre rodičov detí so ZZ je často veľmi zložitý. Škôlky ich odmietajú z rôznych dôvodov. Situácia nie je jednoduchšia ani pri 5-ročných deťoch, pre ktoré je v tomto veku predprimárne vzdelávanie povinné.

Žiak so zdravotným znevýhodnením v základnej škole z pohľadu legislatívy a praxe
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Témou webinára je začleňovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ) do primárneho vzdelávania na základe legislatívy a skúseností rodičov. Aj žiak so ZZ má právo vzdelávať sa vo svojej spádovej základnej škole. Prax však ukazuje, že výber základnej školy pre dieťa so ZZ nie je vôbec jednoduchý a jednoznačný. Školy ich odmietajú z rôznych dôvodov.

DYSLEXIA - ŽIVOT V NEDYSLEKTICKOM SVETE
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Povieme si ako sa prejavujú poruchy učenia pri dyslexii, dysgrafii, dysortografii, poruche pozornosti, dyspraxii, dysmúzii a dyspinxii, ADHD - najprv teoreticky a potom príkladmi, z učiteľskej praxe lektorky. Budeme sa venovať témam komunikácie so žiakom s dys, jeho rodičmi, vhodným reakciám učiteľa na vypäté situácie, stratégiám učenia žiakov s dys, well - beingu dyskára, čo všetko môže byť problémom v rámci prostredia triedy, ako spolupracovať v rámci školského podporného tímu, triedneho učiteľa, učiteľského zboru a rodičov.

ŽIVOT ČLOVEKA S ASPERGEROVÝM SYNDRÓMOM, 1 ČASŤ
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

1. zo série jedinečných webinárov, ktorý prináša náhľad do života človeka s aspergerovým syndrómom cez jeho skutočný príbeh. Webinár má 2 časti. Prvá časť je venovaná hlbšiemu nahliadnutiu do života 8 mladých ľudí s AS, prevažne tínedžerského veku. Cez videoukážku budeme mať možnosť lepšie spoznať a pochopiť aký rozmanitý môže byť život s AS. Druhá časť je autobiografiou dospelej Janky, ktorej diagnostikovali aspergerov syndróm až v dospelom veku. Porozpráva o tom, ako vyzerá jej vnútorná sebadisciplína, ako je možné veľa vecí trénovať, aká je pritom nutná sebareflexia, vľúdnosť a trpezlivosť okolia.

Syndróm vyhorenia v školskom prostredí
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Práca v školskom prostredí je veľmi náročná po psychickej stránke. Pritom psychické zdravie všetkých kompetentných v škole je kľúčové pri práci so žiakmi a odvíja sa od neho aj úroveň a kvalita vzdelávania. Vyhorenie sa môže týkať ľudí pracujúcich na všetkých úrovniach školy, ktorí v škole denne zažívajú stres, únavu, tlak, riešia záťažové situácie, problémy s deťmi, s rodičmi, s kolegami... Preto záleží na tom ako sa každý z nich vysporiada s týmto zaťažením a či dokáže včas rozpoznať stresové faktory a príznaky vyhorenia a či im dokáže predchádzať.

Poruchy čítania a inkluzívna podpora: Ťažkosti s čítaním I.
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

V tomto bloku vás prevediem novými teoretickými základmi porúch a ťažkostí v základnej školskej zručnosti. Znie to hrozne, ale je to zaujímavé: Simple view of reading, Garden Variety of Poor Readers, Pseudodyslexia a Dyslexia. Prediktory porúch učenia v ranom veku a vstup do školy, model ťažkosti v čítaní s porozumením.

Vnímajkovia ako nástroj na podporu vytvárania inkluzívneho prostredia v MŠ
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Vnímajkovia ako vzdelávací nástroj reagujú na jednu z najčastejšie skloňovaných tém v našom školstve, ako aj jednu z troch hlavných tém školstva v rámci plánu obnovy, a tou je INKLÚZIA. Do prostredia materských skoľ ju však prináša celkom novým spôsobom. Hlavnými cieľmi využitia Vnímajkov vo vzdelávaní, je rozvoj inkluzívneho prostredia, budovanie vnímavosti, vytváranie atmosféry prijatia a odstraňovanie resp. predchádzanie vytvárania predsudkov u detí v materských školách a to tým najprirodzenejším a najjednoduchším detským jazykom - cez rozprávku a hru.

Nástroje kritického myslenia v každodennom živote
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Každý deň prijímame stovky až tisícky informácií. Od reklamných letákov, cez sociálne siete až po osobné stretnutia s blízkymi alebo v rámci práce. Deti a mladí ľudia sú významne ohrozenou cieľovou skupinou, najmú kvôli nedostatku skúseností a ľahšej ovplyvniteľnosti. Ako si udržať hlavu "nad hladinou" a neutopiť sa v mori neoverených správ? Vďaka jednoduchým návykom sa dá kritické myslenie zapojiť do rôznych situácií našich dní. Viac o nich na online workshope Nástroje kritického myslenia v každodennom živote.

ROZBÚRENÁ MYSEĽ PUBERŤÁKA
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Obdobie puberty a dospievania si často spájame s mnohými presvedčeniami: Deti sa vplyvom hormónov „zbláznia“, sú nezodpovedné, lenivé, nesústredené. Majú sklony k závislostiam, riskantnému správaniu, častejšie porušujú pravidlá. Kvôli sociálnym sieťam sú ovplyvniteľné a ľahko sa nechajú zneužiť. Na webinári si povieme o najčastejších ťažkostiach tohto veku: úzkostné a panické prejavy, poruchy príjmu potravy, sebapoškodzovanie, depresie, genderovú dysfóriu, hľadanie sexuálnej identity, závislosti...

ŽIVOT ČLOVEKA S ASPERGEROVÝM SYNDRÓMOM, 2.ČASŤ
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

2. zo série jedinečných webinárov, ktorý prináša náhľad do života človeka s aspergerovým syndrómom cez jeho skutočný príbeh. Prvá časť je odborným úvodom do tematiky žiaka s aspergerovým syndrómom. Dôraz budeme klásť na praktické rady a informácie o špecifikách vnímania a reagovania detí s Aspergerovým syndrómom a ďalšími odlišnosťami vo vnímaní a spracovávaní informácií. Ukážeme si na príkladoch dobrej praxe ako vytvoriť v škole podmienky a úpravy, ktoré môžu pomôcť žiakom s AS počas vyučovania aj mimo neho.

Krízová intervencia v školskom prostredí
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Na webinári sa naučíme rozpoznávať a identifikovať záťažové situácie, dotkneme sa základných bodov ako v krízovej situácii so žiakmi postupovať, čo robiť a čo nerobiť, aby sme neuškodili. Dozvieme sa základné zručnosti psychosociálnej podpory v školskom prostredí, naučíme sa jednoduché techniky, ako upokojiť seba aj okolie, aby sme zdravo podporili proces dobrého zvládania krízovej situácie. Seminár bude vedený prakticky aj teoreticky.

PRÍBEH JEDNEJ TRIEDY
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Učiteľka, asistentka, mama zdravotne znevýhodneného dieťaťa a aj mama spolužiaka. Každá zo svojho pohľadu vám porozprávame, ako vnímame vzdelávanie a vytváranie vzťahov v triede, kde sa zohľadňujú rozdielne úrovne zručností žiakov. Budeme hovoriť o tom, ako to robíme my, aké príbehy sa odohrávajú v "našej" triede. Budeme sa hrať, diskutovať, ukazovať videá aj fotografie. O svoj pohľad sa s nami podelia aj samotné deti.

PRÁCA SO ŽIAKMI Z MARGINALIZOVANÝCH KOMUNÍT A SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Cieľom webináru je identifikovanie súčasných bariér inkluzívneho vzdelávania pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, vrátane detí z rómskych marginalizovaných komunít a identifikovať zdroje týchto bariér. Zároveň sa budeme snažiť nájsť možné spôsoby na odstránenie ich príčin. Povieme si o edukácii žiakov zo SZP, ich spôsobe života s cieľom ich pochopiť a na základe toho vytvoriť podmienky pre úspešný výchovno - vzdelávací proces. Budeme diskutovať o riešeniach zefektívnenia našej práce.

Pridaj k slovu jednoduchú kresbu
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Vizuálne stvárnené informácie si dokážeme lepšie pamätať a aj rýchlejšie ich vnímať. V porovnaní s písaným textom ich náš mozog dokáže spracovať až 40 000x rýchlejšie. Po malom tréningu budete schopní vysvetľovať zložité témy pomocou obrázkov. Naučíte sa jednoducho nakresliť slová, myšlienky a súvislosti.

Poruchy čítania a inkluzívna podpora: Ťažkosti s čítaním II.
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Poruchy a ťažkosti v čítaní v prvom a druhom vzdelávacom cykle. Dyslektické čítanky a bežné čítanky, úpravy a adaptácie textov na čítanie keď to moc nejde, tradičné metódy nápravy porúch čítania a pro-inkluzívne podporné prístupy v triede.

Zmení umelá inteligencia slovenské školstvo?
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Umelá inteligencia (AI) zohráva kľúčovú úlohu v transformácii vzdelávania. Vďaka AI môžeme poskytovať personalizované vzdelávanie šité na mieru pre každého žiaka. Tieto inteligentné systémy dokážu analyzovať a porozumieť potrebám a schopnostiam jednotlivcov, čo umožňuje efektívnejšie a zaujímavejšie vyučovanie. Učitelia majú tak nástroj na podporu pokroku žiakov a vytváranie individualizovaných učebných plánov. S výrazným zlepšením výkonu a angažovanosti žiakov má umelá inteligencia potenciál revolučne ovplyvniť budúcnosť vzdelávania.

ADHD – MOZGOVÁ PORUCHA ALEBO ZDRAVÁ ADAPTÁCIA NA NEVHODNÉ PROSTREDIE?
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

V tomto webinári sa vám pokúsim priblížiť aké je to žiť s mozgom kategorizovaným ako ADHD. Najčastejšie sa táto porucha diagnostikuje u detí, a takmer exkluzívne k diagnóze dochádza vtedy, keď nastanú problémy s výkonom v škole. Tento fakt je zodpovedný za to, že s touto ”poruchou” nevieme pracovať, nakoľko ADHD nie je choroba, ale zdravý adaptačný mechanizmus citlivého organizmu na tlak a stres. Pokúsim sa priblížiť najnovšie poznatky a porovnať ich s mojou vlastnou každodennou skúsenosťou. Budem rozprávať o príčinách problémov ktoré ADHD prináša, ich dopad na môj život a život niektorých ľudí z môjho okolia.

PRÍBEH JEDNEJ TRIEDY
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Učiteľka, asistentka, mama zdravotne znevýhodneného dieťaťa a aj mama spolužiaka. Každá zo svojho pohľadu vám porozprávame, ako vnímame vzdelávanie a vytváranie vzťahov v triede, kde sa zohľadňujú rozdielne úrovne zručností žiakov. Budeme hovoriť o tom, ako to robíme my, aké príbehy sa odohrávajú v "našej" triede. Budeme sa hrať, diskutovať, ukazovať videá aj fotografie. O svoj pohľad sa s nami podelia aj samotné deti.

PRIDAJ K SLOVU JEDNODUCHÚ KRESBU
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Vizuálne stvárnené informácie si dokážeme lepšie pamätať a aj rýchlejšie ich vnímať. V porovnaní s písaným textom ich náš mozog dokáže spracovať až 40 000x rýchlejšie. Po malom tréningu budete schopní vysvetľovať zložité témy pomocou obrázkov. Naučíte sa jednoducho nakresliť slová, myšlienky a súvislosti.

DYSLEXIA - ŽIVOT V NEDYSLEKTICKOM SVETE
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Povieme si ako sa prejavujú poruchy učenia pri dyslexii, dysgrafii, dysortografii, poruche pozornosti, dyspraxii, dysmúzii a dyspinxii, ADHD - najprv teoreticky a potom príkladmi, z učiteľskej praxe lektorky. Budeme sa venovať témam komunikácie so žiakom s dys, jeho rodičmi, vhodným reakciám učiteľa na vypäté situácie, stratégiám učenia žiakov s dys, well - beingu dyskára, čo všetko môže byť problémom v rámci prostredia triedy, ako spolupracovať v rámci školského podporného tímu, triedneho učiteľa, učiteľského zboru a rodičov.

ŽIAK SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM V ZÁKLADNEJ ŠKOLE Z POHĽADU LEGISLATÍVY A PRAXE
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Témou webinára je začleňovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ) do primárneho vzdelávania na základe legislatívy a skúseností rodičov. Aj žiak so ZZ má právo vzdelávať sa vo svojej spádovej základnej škole. Prax však ukazuje, že výber základnej školy pre dieťa so ZZ nie je vôbec jednoduchý a jednoznačný. Školy ich odmietajú z rôznych dôvodov.


Logo Univerzitky o.z.